1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπολογισμός ασφαλίστρων

Προσοχή: Εάν το κτήριο σας έχει κατασκευαστεί πριν το 1960 δεν μπορεί να καλυφθεί απο σεισμό

Υπολόγισε τα ασφάλιστρα

Ετήσια ασφάλιστρα: [ field1 * field2 ] €

Εξάμηνα ασφάλιστρα: [ (field1 * field2) / 2 ] €

Ασφαλιστική εταιρία - Καλύψεις
Εκτύπωση

Ασφαλιστική εταιρία: ΟΡΙΖΩΝ • Πυρκαγιά
 • Κεραυνός
 • Ευρεία έκρηξη
 • Πυρκαγιά από Δάσος
 • Πτώση αεροσκαφών
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Σεισμός κτηρίου. Παρέχεται με την προϋπόθεση ότι η οικοδομή είναι αντισεισμικής κατασκευής με νόμιμη οικοδομική άδεια μετά το έτος 1960 και δεν έχει υποστεί ουδεμία ζημιά από σεισμό έως την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Απώλειες ή ζημιές στην οικοδομή από τον κλέφτη κατά την διάρκεια διάρρηξης ή αναρρίχησης μέχρι € 1.200 ανά γεγονός και για όλη την ασφαλιστική περίοδο
 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα
 • Χαλάζι, παγετός, χιόνι, βάρος χιονιού
 • Διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, πυρόσβεσης και αποχέτευσης. Παρέχεται μόνο σε οικοδομές ηλικίας μέχρι 25 ετών ή εφόσον αυτές έχουν αποδεδειγμένα ανακαινισθεί πλήρως ως προς τις υδραυλικές εγκαταστάσεις και για αποχετεύσεις ηλικίας μέχρι 15 έτη
 • Ζημιές από καπνό
 • Βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς σε Α’ κίνδυνο έως 1.500€ ανά γεγονός και για όλη την ασφαλιστική περίοδο
 • Κάλυψη δόσης στεγαστικού δανείου από καλυπτόμενο κίνδυνο έως € 600 ανά μήνα και μέχρι 6 μήνες για όλη την ασφαλιστική περίοδο
 • Πτώση δένδρων και στύλων συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων μέχρι 1.000 € ανά γεγονός και για όλη την ασφαλιστική περίοδο
 • Ζημιές από πυρόσβεση έως 5% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο το ποσό των 2.000€ ανά γεγονός και για όλη την ασφαλιστική περίοδο
 • Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων έως 5% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο τις 5.000€ ανά γεγονός και για όλη την ασφαλιστική περίοδο
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Ειδικός όρος βραχείας διάρκειας
 • Κάλυψη σε αξία αποκατάστασης καινούριου για οικοδομές ηλικίας έως 25 ετών

 • Ειδικός όρος τραπεζών


Απαλλαγές της εταιρίας: • Σεισμός: 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανά ζημιογόνο γεγονός.
 • Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα, βροχή, χαλάζι, παγετός, χιόνι, βάρος χιονιού και διάρρηξη σωληνώσεων: 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 450 € ανά ζημιογόνο γεγονός για ορόφους και ισόγεια και 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο  750 € ανά ζημιογόνο γεγονός για υπόγεια και ημιυπόγεια
 • Για κάθε ζημιά από βραχυκύκλωμα ισχύει απαλλαγή 150€

  
 • 
Εκτύπωση
Ασφαλιστική εταιρία: NP Insurance

 • Πυρκαγιά
 • Κεραυνός
 • Πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων, που πέφτουν από αυτά
 • Έκρηξη
 • Σεισμός
 • Αξία αντικατάστασης για κτίριο
 • Ζημιές από πυρόσβεση μέχρι 1% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανά γεγονός και συνολικά
 • Έξοδα άντλησης υδάτων μέχρι 1% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανά γεγονός και συνολικά
 • Δαπάνες ελαχιστοποίησης της ζημιάς μέχρι 1% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανά γεγονός και συνολικά
 • Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων και αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών μέχρι 5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου ανά γεγονός και συνολικά
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Πυρκαγιά από Δάσος
 • Ζημιές από Καπνό
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων και μόνο για υλικές ζημιές μέχρι 20% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου
 • Σεισμός κτιρίου
Απαλλαγές της εταιρίας:

 • Σεισμός: 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανά ζημιογόνο γεγονός.
 • Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα, βροχή, χαλάζι, παγετός, χιόνι, βάρος χιονιού: 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο € 450 ανά ζημιογόνο γεγονός.
 • Διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων και / ή δεξαμενών ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού: 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο € 450 ανά ζημιογόνο γεγονός. Η κάλυψη δεν ισχύει για κατοικίες με έτος κατασκευής πριν 20 έτη, εκτός αν έχει γίνει ανακατασκευή των υδραυλικών.
 • Κακόβουλες ενέργειες: 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο € 450 ανά ζημιογόνο γεγονός.

Πατώντας το κουμπί "Επόμενο" αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Στοιχεία κατοικίας
Διάρκεια ασφαλιστηρίουαπαραίτητο πεδίο

Σύνολο: [ (field1 * field2) / 2 ] €


Σύνολο: [ field1 * field2 ] €

Είναι κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία;απαραίτητο πεδίο
Στην κατοικία διαμένετε μόνιμα εσείς ή την νοικιάζετε;απαραίτητο πεδίο
Τα τελευταία 3 έτη, υπήρξε ζημιά στην κατοικία;απαραίτητο πεδίο
Στοιχεία επικοινωνίας
Το πρόγραμμα ασφάλισης που σας προτείνουμε είναι ο καλύτερος οικονομικός και ποιοτικός συνδυασμός που διαθέτουμε.Εάν επιθυμείτε τηλεφωνική επικοινωνία δηλώστε το παρακάτω

Πατώντας το Online αγορά θα μεταβείτε στην ασφαλή σελίδα της Τράπεζας Πειραιώς για πληρωμή των ασφαλίστρων 

keyboard_arrow_leftΠροηγούμενο
Επόμενοkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder